Feeds:
Posts
Comments

Tên gốc : Hạnh phúc nhẹ nhàng.

Tác giả : dmhtluv

Thể loại : nhẹ nhàng, ngọt ngào và đơn giản.

Cặp đôi : YooSu

Tình trạng : Hoàn thành.

Hạn chế : Không có.

Note : Fic dù có tệ đi chăng nữa thì cũng là đứa con tinh thần của tác giả. Xin hãy tôn trọng nó.

Continue Reading »

Advertisements

Sa xuống – Yên bình

Tên gốc
: Sa xuống – Yên bình

Tác giả : Bạo Bạo Tử

Thể loại : H, ngược tâm.

Cặp đôi : Mễ Tú ( YooSu)

Dịch : QT

Edit : dhmtluv

Beta : JeYun

Tình trạng : Hoàn.

Hạn chế : Cẩn thận khi vào đọc.

Note : Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại kinh doanh v…v ~ Fic chỉ đảm bảo 60-80% là đúng câu từ =_= ~ Continue Reading »

Tên gốc : Dục

Tác giả : [F.O.TVXQ] (hình như thế)

Thể loại : H ~Chỉ có yaoi thôi =”= ~~

Cặp đôi : Mễ Tú ( YooSu)

Dịch : QT

Edit : dhmtluv

Tình trạng : Hoàn

Hạn chế : Cẩn thận khi vào đọc.

Note : Fic edit chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại kinh doanh v…v ~ Fic chỉ đảm bảo 60-80% là đúng câu từ =___= ~
Continue Reading »